Potrzebna pomoc? Zadzwoń!

telefon601 098 902

Usługa D2D

Usługa „door to door”

auto

Proces bezgotówkowej likwidacji szkody przebiega następująco:

  • oględziny pojazdu – oględziny przeprowadzane są przez doradcę u Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym
  • odebranie samochodu do naprawy – odbiór samochodu u Klienta odbywa się  jednocześnie z przekazaniem Klientowi samochodu zastępczego na czas trwania naprawy. Wszystkie formalności związane z bezgotówkową likwidacją szkody odbywają się w siedzibie Klienta
  • naprawa auta
  • zwrot naprawionego samochodu –  naprawiony  samochód  zostaje dostarczony do Klienta, jednocześnie odebrany zostaje samochód zastępczy.

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dojazdem doradcy, odebraniem/zwrotem  swojego samochodu oraz wynajmem samochodu zastępczego.

Unieruchomione pojazdy dostarczamy do naszego serwisu na specjalistycznych lawetach.

DSCN0311